dimarts, 24 de setembre de 2013

3r ESO

Aquí teniu tot un seguit d'exercicis per treballar les diferents unitats didàctiques d'aquest curs:

U2: La providència (Mt 6, 26-33)
U3:Sagraments
U3: Sagrament del perdó, Adan i Eva
U4: Sagrament ordre sacerdotal
U4: Qui era Sant Pau?
U5: Dilemes morals, la vida i el seu valor.
U5: La dóna adultera, la moral de Jesús.
U6: La multiplicació dels pans i els peixos..
U6: Debat, el consumisme.
U7: Tu ets Pere...
U8: Introducció història de l'Església.
SÍNTESI:Cristianisme, SetmanaSanta, Sagraments
U1:Islam (1)
U1:Islam (2)
U1:Síntesi Islam
U1:Exercici: Fundadors
U1:Exercici: Judaisme
Síntesi:Islam,Fundadors,Judaisme
Calendari litúrgic(1)
Calendari Litúrgic(2) 
Síntesi Calendari Litúrgic 1 
Síntesi Calendari Litúrgic 2
On és el teu germà?
Paràbola del sembrador
U9:RELIGIÓ I CULTURA 
U1:Budisme(I)
U1:Budisme (II)
U1:Budisme (III) 
U1:Síntesi Budisme
Evangelis 1 
Evangelis 2
Síntesi Evangelis
Síntesi Evangelis i Budisme
U1:Hinduisme 
U1:Hinduisme(2)
U1:Síntesi HINDUISME
Exercici: Repàs(1)
Exercici repàs(2)


2n ESO

Aquí teniu tot un seguit d'exercicis sobre les diferents unitats didàctiques del curs:

U6:Jesús de Natzaret
Cristianisme mots encreuats
Sagraments
Setmana Santa
Síntesi Setmana Santa
Síntesi:Jesús,Sagraments i Setmana Santa
U8: La Bíblia
U1:Adan i Eva
U2: Paràbola dels talents
U5: Déu compleix el que promet: Agar i Ismael
U6: Paràbola del fill pròdig
U7: Les Benaurances
U7 i 9: Què és la FE?
U10: Què ès l'Església?
U6:Islam
U6:Islam(2)
U6:Síntesi Islam
U6:Fundadors
U6:Judaisme 
U6:Síntesi:Islam,Fundadors,Judaisme
Calendari Litúrgic(1) 
Calendari Litúrgic(2)
SÍNTESI Calendari Litúrgic 
SÍNTESI Calendari Litúrgic 2  
U3: Per què existeix el mal? 
U2:Teresa de Calcuta
Paràbola del sembrador
El Regne de Déu
U8:Evangeli 1 
U8:Evangeli 2
U8:Síntesi Evangelis
U11:Budisme(I)
U11:Budisme(II)
U11:Budisme(III)
U 11:Síntesi Budisme
Síntesi Evangelis i Budisme
Hinduisme 
Hinduisme(2)
Síntesi HINDUISME
 Exercici: Repàs(1)
Exercici repàs(2)1r ESO
diumenge, 11 d’abril de 2010